Categories

bac-nho-theo-giai-su-dung-2-so-cuoi-cua-giai-dac-biet-va-giai-nhat

Ví dụ: Bạc nhớ theo giải sử dụng 2 số cuối của giải đặc biệt và giải nhất